|

Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: kodo@biuro.perla.p, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy najmu apartamentu oraz w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność realizacji umowy najmu apartamentu. Następnie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Perła – Browary Lubelskie S.A. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia swoich należności z wynikających z zawartej umowy oraz ochrona przed roszczeniami.

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z którymi Pani / Pan współpracował w celu rezerwacji noclegów w apartamentach w celu potwierdzenia rezerwacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Perła – Browary Lubelskie S.A. takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki, podmioty świadczące usługi prawne.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy najmu apartamentu. Zarząd Perła – Browary Lubelskie S.A.”

“The Controller of your personal data is Perła – Browary Lubelskie S.A. (ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin). You can contact the Controller by writing to kodo@biuro.perla.pl, calling at +48 81 710 12 01, or sending a letter to the Controller’s registered office.

The Controller has appointed a Personal Data Coordinator who can be contacted by email to kodo@biuro.perla.pl, or in writing to the address of the Controller’s registered office. You can contact the data protection officer in all matters regarding the processing of your personal data and the exercise of data processing rights.

Your personal data will be processed for the purpose of implementing the apartment lease agreement and providing indemnification against claims.

The necessity to implement the apartment lease agreement provides the legal basis for the processing of personal data. The processing is also legally based on the necessity to pursue the legitimate interest of Perła – Browary Lubelskie S.A. It is the Controller's legitimate interest to claim any amounts due to the Controller under the concluded agreement, and to obtain indemnity against any potential claims.

Your personal data may be shared with entities which you have contacted in order to book accommodation at apartments or to confirm your booking.

Your personal data may be shared with entities which provide services to Perła – Browary Lubelskie S.A., including tax and accounting, IT and computer system, mail and courier, banking, and legal services.

Your personal data will be processed throughout the term of the agreement. The retention period for personal data may be each time extended by the claim limitation period, where data processing is necessary to pursue claims, if any, or to provide indemnification against such claims by the Controller. You have the right to access your personal data, and to request that such data be rectified or deleted or that their processing be restricted.

As the processing of your personal data, in accordance with the agreement, is carried out by automated means, you also have the right to transfer the personal data which you have provided to the Controller, i.e. to receive the personal data from the Controller in a structured, commonly used, machine-readable format. You may also send the data to another data controller.

Where the basis for the processing of your personal data stems from a legitimate interest of the Controller, you have the right to object to such processing.

Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement. Such an authority in Poland is the President of the Personal Data Protection Office.

While the provision of personal data is not obligatory, it is required for the implementation of the apartment lease agreement.

The Management Board of Perła – Browary Lubelskie S.A.”

Odkryj Lublin

Lublin to inspirujące, dynamicznie rozwijające się miasto o bogatej wielowiekowej historii. Ze względu na swoje położenie geograficzne na styku szlaków i granic od dawna przyciągało ludzi wielu narodowości i wyznań. Pozostałości wyjątkowej przeszłości miasta możemy oglądać do dzisiaj: Kaplica Trójcy Świętej, Stare Miasto, Cerkiew Prawosławna, Jesziwa Chachmej Lublin, zabudowania pofabrycznego Lublina w tym Browar Perła.

Ponad 700-letnia historia przeplata się tutaj ze współczesnością, i wraz z wielokulturowym dziedzictwem jest upowszechniana poprzez liczne festiwale, wydarzenia i same ekspozycje muzealne.

Lublin oferuje zwiedzającym wyjątkowe miejsca: Podziemia Browaru Perła, Dom Słów – Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Piwnica pod Fortuną, Zamek Lubelski, Muzeum Lubelskie, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz miejsca pamięci - Państwowe Muzeum na Majdanku oraz wiele innych interesujących instytucji.

Dzieje się w Lublinie

wydarzenia, festiwale, spotkania
Kwiecień / Maj

Sezon Lublin

Cykl imprez rokrocznie organizowanych na rozpoczęcie sezonu turystycznego; odbywa się podczas wydłużonego weekendu majowego

13.05 - 17.05

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody

Festiwal KODY to spotkanie znakomitych instrumentalistów, przedstawicieli awangardowego jazzu z muzykami tradycyjnymi i twórcami odwołującymi się do dawnych tradycji muzycznych.

Maj

Noc Muzeów w Lublinie

Noc Muzeów - niezwykła noc kiedy muzea bezpłatnie udostępniają swoje zbiory publiczności, przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających. Z roku na rok do organizacji tego wydarzenia przystępuje coraz więcej muzeów i instytucji kultury.

Maj

Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji

Festiwal organizowany przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN oraz Instytut Filologii Polskiej KUL. Spotkania to czas rozmów o poezji, przeprowadzania różnorodnych działań i inicjatyw popularyzujących poezję.

I weekend czerwca

Noc Kultury – Noc w Browarze

Niezwykła noc z programem wydarzeń muzycznych, artystycznych oraz teatralnych. Poprzez sztukę ożywają ulice oraz miejsca nieznane i zapomniane. W czasie kilku godzin można za darmo zwiedzić liczne muzea, instytucje, galerie oraz uczestniczyć w wydarzeniach promujących kulturę i sztukę.

Czerwiec - Sierpień

Most Kultury

Zabytkowy most na Bystrzycy na trzy miesiące w roku staje się centrum wielu wydarzeń artystyczno – społecznych. Odbywają się tu koncerty, wystawy, pokazy filmów, oraz warsztaty i potańcówki do rana. Most znajduje się tylko kilka kroków od Apartamentów Browar Perła.

Czerwiec - Sierpień

Kino Perła

Letnie seanse filmowe wśród zabytkowych budynków dawnego browaru Vettera. Projekcje filmów odbywają się tuż po zachodzie słońca, codziennie od środy do niedzieli. Każdego dnia wyświetlane są filmy o innej tematyce.

Lipiec

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City / Otwarte Miasto

Artyści podczas festiwalu przekształcają przestrzeń miejską Lublina. Odwołują się do historii, wielokulturowej przeszłości, położenia na wschodzie Polski, a także do współczesnych mieszkańców.

Lipiec

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival

Cykl koncertów, wystaw i warsztatów artystycznych, w których udział biorą polscy i zagraniczni muzycy, artyści, przedstawiciele świata filmu, mediów i nauki. Miejscem festiwalu są dwa miasta partnerskie - Lublin i Lwów.

Lipiec

Carnaval Sztuk – Mistrzów

Carnaval Sztuk - Mistrzów oferuje widzom w przestrzeni miasta widowiska i warsztaty z pogranicza teatru i cyrku. Na to wydarzenie do miasta zjeżdżają artyści i specjaliści sztuki cyrkowej z wielu krajów Europy. Nazwa wydarzenia nawiązuje do postaci Sztukmistrza z Lublina – bohatera książki noblisty Izaaka Bashevisa Singera.

14-16.08

Jarmark Jagielloński

Jarmark Jagielloński jest to wydarzenie artystyczno-kupieckie, które łączy prezentację wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych tradycyjnych twórców m.in. z Polski, Ukrainy i Białorusi oraz bogaty program wydarzeń kulturalnych. Jarmark Jagielloński nawiązuje do dawnych Jarmarków Lubelskich z przełomu przełomie XV i XVI wieku.

Wrzesień

Europejski Festiwal Smaku

Europejski Festiwal Smaku to największe święto kulinarne Lubelszczyzny, ukazujące wielokulturowość i dziedzictwo kulinarne regionu. Festiwal przyciąga wyjątkowym połączeniem koncertów, wystaw i wernisaży, konkursów oraz warsztatów sztuki kulinarnej.

Październik

Festiwal Konfrontacje Teatralne

W ramach festiwalu prezentowane są dokonania najciekawszych osobowości i grup teatralnych. „Konfrontacjom” towarzyszy szereg imprez m.in. cykl filmowy „Kino Konfrontacji”, koncerty organizowane pod szyldem „Muzycznych Konfrontacji Nocą”, wystawy w „Galeria Konfrontacji” i cykl spotkań oraz debat z twórcami.

Listopad

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Festiwal zainicjowany w 1997 r. obecnie jest jednym z najbardziej liczących się festiwali sztuki tańca w Polsce i Europie.

Zobacz więcej

Twój Lublin - wycieczki

Jesteśmy w stanie przygotować program zwiedzania miasta pod kątem Twoich potrzeb i zainteresowań.
Jako inspirację podajemy przykłady:

Lublin na chwilę – Lublin w pigułce
Architektura Lublina
Lublin filmowy
Lublin Wielokulturowy – Żydowski
Browar Zwierzyniec – na chwilę za miasto

Jeżeli masz ochotę na coś specjalnego

Napisz do nas