Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Festiwal zainicjowany w 1997 r. obecnie jest jednym z najbardziej liczących się festiwali sztuki tańca w Polsce i Europie.