Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji

Festiwal organizowany przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN oraz Instytut Filologii Polskiej KUL. Spotkania to czas rozmów o poezji, przeprowadzania różnorodnych działań i inicjatyw popularyzujących poezję.