Jarmark Jagielloński

Jarmark Jagielloński jest to wydarzenie artystyczno-kupieckie, które łączy prezentację wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych tradycyjnych twórców m.in. z Polski, Ukrainy i Białorusi oraz bogaty program wydarzeń kulturalnych. Jarmark Jagielloński nawiązuje do dawnych Jarmarków Lubelskich z przełomu przełomie XV i XVI wieku.