Carnaval Sztuk – Mistrzów

Carnaval Sztuk - Mistrzów oferuje widzom w przestrzeni miasta widowiska i warsztaty z pogranicza teatru i cyrku. Na to wydarzenie do miasta zjeżdżają artyści i specjaliści sztuki cyrkowej z wielu krajów Europy. Nazwa wydarzenia nawiązuje do postaci Sztukmistrza z Lublina – bohatera książki noblisty Izaaka Bashevisa Singera.